Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 28/QĐ-UBND   Ngày ky´: 08/01/2022  
  Trích yếu: V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Thú y, Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT376-1641545326208-55997599_lehuyen-08-01-2022_21h01p30.doc
DT376-1641545326208-55997599_lehuyen-08-01-2022_21h01p30(08.01.2022_21h11p57)_signed.pdf
Người cập nhật: Hoàng Thị Hương Giang