Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2106/UBND-KTTH   Ngày ky´: 12/06/2020  
  Trích yếu: V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi  
Tệp đính kèm:
CVUB 2106_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung