Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3359/KH-UBND   Ngày ky´: 15/08/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 20/6/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT12968-1691981823315-46055836.doc
DT12968-1691981823315-46055836(14.08.2023_22h04p32)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung