Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1388/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 05/04/2022  
  Trích yếu: V/v kết nối, tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.  
Tệp đính kèm:
DT4847-1649037727590-01694435.doc
DT4847-1649037727590-01694435_converted(05.04.2022_07h25p07)_signed.pdf
1658.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung