Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 22/2023/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/04/2023  
  Trích yếu: V.v Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 Điều 6 Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT4375-1679985461020-79951962_nguyenthithanhbinh-28-03-2023_17h42p21.doc
DT4375-1679985461020-79951962_nguyenthithanhbinh-28-03-2023_17h42p21_converted(31.03.2023_09h16p38)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh