Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1765/UBND-KTTH   Ngày ky´: 27/04/2022  
  Trích yếu: V/v tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với hàng hóa xuất khẩu ngay tại vùng trồng  
Tệp đính kèm:
DT6223-1651041739963-46513872.pdf
DT6223-1651041739994-88659090.doc
DT6223-1651041739994-88659090_converted(27.04.2022_16h00p51)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Đức Nam