Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 303/BC-UBND   Ngày ky´: 15/11/2022  
  Trích yếu: V/v Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2022 và phương hướng chỉ đạo, điều hành năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT17848-1668333905100-54370479.docx
DT17848-1668333905100-54370479_converted(15.11.2022_15h13p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào