Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 555/KH-UBND   Ngày ky´: 20/02/2023  
  Trích yếu: V/v Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo trong năm 2023  
Tệp đính kèm:
DT2214-1676862589157-06119238.doc
DT2214-1676862589157-06119238_converted(20.02.2023_15h08p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Trần Thị Phương Dung