Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 694/QĐ-HĐGDNN   Ngày ky´: 26/05/2023  
  Trích yếu: Về việc thành lập các Tiểu ban tư vấn của Hội đồng giáo dục nghề nghiệp tỉnh ngành Năng lượng và ngành Du lịch  
Tệp đính kèm:
DT7901-1684812493504-80718444.docx
DT7901-1684812493504-80718444_converted(26.05.2023_15h16p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến