Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 7/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 15/02/2022  
  Trích yếu: V/v Quy định việc xử lý đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001 có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2056-1644888929917-52051869_quyminhtrung-15-02-2022_08h38p35.doc
DT2056-1644888929917-52051869_quyminhtrung-15-02-2022_08h38p35_converted(15.02.2022_19h46p48)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung