Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2349/UBND-VXNV   Ngày ky´: 02/07/2020  
  Trích yếu: V/v triển khai thực hiện Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 30/6/2020 của Văn phòng Chính phủ.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2349_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc