Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1960/KH-UBND   Ngày ky´: 11/05/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6619-1651795818869-82235805.doc
DT6619-1651795818869-82235805_converted(11.05.2022_09h20p07)_signed.pdf
PHU LUC KEM THEO KE 1960(11.05.2022_09h24p01)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến