Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2844/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/06/2022  
  Trích yếu: V/v nghiên cứu, trả lời các câu hỏi phỏng vấn Chủ tịch UBND tỉnh của Tạp chí Việt Nam hội nhập.  
Tệp đính kèm:
CVUB 2844_signed.pdf
05.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Mạnh Dũng