Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 31/HĐGSXS-TB   Ngày ky´: 26/02/2022  
  Trích yếu: Về việc thay đổi thành viên tham gia Hội đồng giám sát xổ số tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT2671-1645779842131-16394553_nnminh-25-02-2022_16h41p48.doc
DT2671-1645779842131-16394553_nnminh-25-02-2022_16h41p48_converted(26.02.2022_20h44p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh