Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 648/TB-VPUB   Ngày ky´: 23/09/2022  
  Trích yếu: Lịch Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
09_Thongbao_VP_648_ngay_23092022.pdf
Người cập nhật: admin/gov/vn