Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6931/KH-UBND   Ngày ky´: 21/12/2021  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong học kỳ I năm học 2021-2022.  
Tệp đính kèm:
DT21211-1639973474229-90182448.doc
DT21211-1639973474229-90182448_converted(21.12.2021_15h18p04)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh