Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 829/KH-UBND   Ngày ky´: 02/03/2022  
  Trích yếu: V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình  
Tệp đính kèm:
DT2735-1646010426465-64982900_nnminh-01-03-2022_13h36p41.doc
DT2735-1646010426465-64982900_nnminh-01-03-2022_13h36p41_converted(02.03.2022_07h47p37)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình