Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 182/KH-UBND   Ngày ky´: 12/01/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch triển khai Chương trình “Can thiệp giảm tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2030”  
Tệp đính kèm:
DT499-1641890327672-81249187.doc
DT499-1641890327672-81249187(12.01.2022_21h09p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc