Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 852/QĐ-UBND   Ngày ky´: 27/06/2023  
  Trích yếu: V.v Quyết định công bố Danh mục và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải  
Tệp đính kèm:
DT9838-1687752295737-21598771.doc
DT9838-1687752295737-21598771_converted(27.06.2023_13h52p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Trọng Lâm