Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 465/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/04/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định phê duyệt Phương án khảo sát và Mẫu phiếu khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm học 2021-2022.  
Tệp đính kèm:
DT5799-1650440821174-53546335.doc
DT5799-1650440837011-59095899.doc
DT5799-1650440837026-31747362.doc
DT5799-1650440837048-01496418.doc
DT5799-1650440837070-96113292.doc
DT5799-1650440850390-94606496.doc
DT5799-1650440850409-59139382.doc
DT5799-1650440821174-53546335(22.04.2022_13h31p43)_signed.pdf
qd 465 kem 5(22.04.2022_13h40p19)_signed.pdf
qd 465 kem 4b(22.04.2022_13h40p38)_signed.pdf
qd 465 kem 4a(22.04.2022_13h40p56)_signed.pdf
qd 465 kem 3(22.04.2022_13h41p24)_signed.pdf
qd 465 kem 2(22.04.2022_13h41p42)_signed.pdf
qd 465 kem 1(22.04.2022_13h42p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh