Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2390/QĐ-UBND   Ngày ky´: 24/12/2021  
  Trích yếu: Về việc bổ sung Khoản 3 vào Điều 2 Quyết định số 1750/QĐ-UBND ngày 11/9/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Tổ kiểm toán nội bộ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới  
Tệp đính kèm:
DT21495-1640252880171-26329592.doc
DT21495-1640252880171-26329592_converted(24.12.2021_10h35p32)_signed.pdf
Người cập nhật: La Đình Minh Tường