Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 866/UBND-VXNV   Ngày ky´: 23/02/2021  
  Trích yếu: V/v khẩn trương triển khai kiểm tra, xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng,chống dịch Covid-19  
Tệp đính kèm:
khan-truong-ra-quan-xu-phat-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong_nguyendinhtuan-22-02-2021_08h30p11.doc
khan-truong-ra-quan-xu-phat-khong-deo-khau-trang-noi-cong-cong_nguyendinhtuan-22-02-2021_08h30p11(23.02.2021_08h28p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc