Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 64/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 22/11/2022  
  Trích yếu: V/v quyết định quy định nội dung, mức chi cho việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
DT18238-1668782896631-81426437.doc
QDUB 64.2022_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh