Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 170/TB-VPUB   Ngày ky´: 27/05/2020  
  Trích yếu: V.v Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp với Thường trực Ban chỉ đạo chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh.  
Tệp đính kèm:
TBVP170_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc