Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 167/UBND-VXNV   Ngày ky´: 13/01/2021  
  Trích yếu: Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và báo cáo cải cách hành chính định kỳ.  
Tệp đính kèm:
11.01.2021_Huong dan xay dung ke hoach va bao cao CCHC dinh ky.doc
11.01.2021_Huong dan xay dung ke hoach va bao cao CCHC dinh ky_converted_signed12-01-2021-13-57-59(13.01.2021_08h48p18)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh