Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6539/UBND-VXNV   Ngày ky´: 30/11/2021  
  Trích yếu: V/v triển khai Thông báo số 366-TB/TU của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch  
Tệp đính kèm:
DT19986-1638265360192-30519181.doc
DT19986-1638265360192-30519181_converted(30.11.2021_21h15p24)_signed.pdf
366-TB KL cua TTTU ve cong tac PCD Covid-19 ngay 29-11.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc