Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1/2022/QĐ-UBND   Ngày ky´: 06/01/2022  
  Trích yếu: V/v Quyết định Quy định khu vực không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (QPPL)  
Tệp đính kèm:
DT151-1641294163907-70228850_lehuyen-05-01-2022_17h46p58.doc
DT151-1641294163907-70228850_lehuyen-05-01-2022_17h46p58(06.01.2022_10h31p59)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung