Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1332/UBND-KTTH   Ngày ky´: 01/04/2022  
  Trích yếu: V/v Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới  
Tệp đính kèm:
DT4688-1648718523673-25217342.doc
DT4688-1648718555595-63882462.pdf
DT4688-1648718523673-25217342_converted(01.04.2022_08h09p31)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình