Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1363/KH-UBND   Ngày ky´: 04/04/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050  
Tệp đính kèm:
DT4617-1648650238298-02179897.doc
DT4617-1648650238298-02179897(04.04.2022_08h39p24)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung