Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 12/CT-UBND   Ngày ky´: 06/06/2023  
  Trích yếu: Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT8541-1685610646975-75371667_nguyenthithanhbinh-05-06-2023_20h43p08.doc
DT8541-1685610646975-75371667_nguyenthithanhbinh-05-06-2023_20h43p08(06.06.2023_16h43p21)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Dương Thanh