Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3169/VPUB-KTTHC   Ngày ky´: 13/08/2019  
  Trích yếu: V.v thanh toán trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVVP3169_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thành Hào