Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 53/QĐ-UBND   Ngày ky´: 10/02/2023  
  Trích yếu: Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  
Tệp đính kèm:
DT1642-1675905235990-37783743.docx
DT1642-1675905235990-37783743_converted(10.02.2023_10h53p58)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Nhật Đạc