Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 1820/KH-UBND   Ngày ky´: 29/04/2022  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Chương trình trọng tâm cải cách tư pháp năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT6174-1650960221234-64305641_vominhtam-27-04-2022_11h19p20.doc
DT6174-1650960221234-64305641_vominhtam-27-04-2022_11h19p20(29.04.2022_10h14p03)_signed.pdf
Người cập nhật: Đặng Thị Thùy Linh