Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 826/QĐ-UBND   Ngày ky´: 21/06/2023  
  Trích yếu: V/v Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 quy mô cấp huyện, thành phố  
Tệp đính kèm:
DT9685-1687330472382-07669100.doc
DT9685-1687330472382-07669100_converted(21.06.2023_16h47p16)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc