Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6/VPUB-LCT   Ngày ky´: 05/02/2023  
  Trích yếu: LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH TUẦN THỨ 06/2023 (Từ ngày 06/02 đến ngày 11/02/2023)  
Tệp đính kèm:
DT1392-1675416555722-17173308_nguyenthithanhbinh-04-02-2023_08h50p55.docx
DT1392-1675416555722-17173308_nguyenthithanhbinh-04-02-2023_08h50p55_converted(05.02.2023_14h01p19)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Thị Thanh Bình