Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 672/KH-UBND   Ngày ky´: 22/02/2022  
  Trích yếu: V/v Kế hoạch Phòng phòng, chống bệnh Dại giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn tỉnh  
Tệp đính kèm:
DT2319-1645419506638-58090420.doc
DT2319-1645419506638-58090420(22.02.2022_09h07p02)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hồng Chung