Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 5827/KH-UBND   Ngày ky´: 26/10/2021  
  Trích yếu: V/v Tổ chức tiếp nhận, quản lý, cách ly công dân Ninh Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT17639-1635155649219-72611035_lehuyen-26-10-2021_09h18p37.docx
DT17639-1635155649219-72611035_lehuyen-26-10-2021_09h18p37(26.10.2021_09h54p40)_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung