Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6306/CT-UBND   Ngày ky´: 19/11/2021  
  Trích yếu: V/v Thăm, động viên các gia đình có người thân mất do dịch bệnh Covid-19  
Tệp đính kèm:
DT19317-1637240570398-58469319.pdf
DT19317-1637240570434-49048448.doc
DT19317-1637240570434-49048448_converted(19.11.2021_07h29p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến