Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3262/UBND-TCDNC   Ngày ky´: 11/09/2020  
  Trích yếu: V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các hình thức áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3262_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Hùng