Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6681/UBND-VXNV   Ngày ky´: 08/12/2021  
  Trích yếu: V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 1988/CĐ-BYT của Bộ Y tế.  
Tệp đính kèm:
DT20431-1638881065548-45076777.doc
DT20431-1638881065548-45076777_converted(08.12.2021_07h43p25)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Như Ngọc