Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 258/TB-VPUB   Ngày ky´: 01/09/2020  
  Trích yếu: V/v kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tại Hội nghị trực tuyến của UBND tỉnh với các địa phương về tổng kết công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
TBVP 258_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh