Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 4889/KH-UBND   Ngày ky´: 09/11/2022  
  Trích yếu: V/v Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022  
Tệp đính kèm:
DT17583-1667880321760-75900236.doc
DT17583-1667880321760-75900236(09.11.2022_09h51p49)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến