Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 868/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/06/2020  
  Trích yếu: V/v ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020.  
Tệp đính kèm:
QDCT 868_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung