Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 2688/KH-UBND   Ngày ky´: 04/07/2023  
  Trích yếu: V/v Triển khai ứng phó, phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ và tăng cường các giải pháp về phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT10225-1688111596203-78152304_nguyendinhtuan-03-07-2023_17h30p11.doc
DT10225-1688111596203-78152304_nguyendinhtuan-03-07-2023_17h30p11_converted(03.07.2023_22h50p39)_signed.pdf
Người cập nhật: Phạm Hữu Tín