Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 3188/UBND-KTTH   Ngày ky´: 07/09/2020  
  Trích yếu: V/v tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp phòng tránh hạn chế thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân do mưa giông kèm theo sấm sét.  
Tệp đính kèm:
CVUB 3188_signed.pdf
Người cập nhật: Quý Minh Trung