Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 161/QĐ-UBND   Ngày ky´: 26/05/2020  
  Trích yếu: V/v phê duyệt Dự án "Trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động tại huyện, xã thuộc dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin năm 2020".  
Tệp đính kèm:
QDUB 161_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Anh Minh