Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 869/UBND-VXNV   Ngày ky´: 04/03/2022  
  Trích yếu: V/v tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027  
Tệp đính kèm:
DT2987-1646280906149-54773463_nguyendinhtuan-03-03-2022_22h22p29.docx
DT2987-1646280906149-54773463_nguyendinhtuan-03-03-2022_22h22p29_converted(04.03.2022_10h17p45)_signed.pdf
Người cập nhật: Đào Thị Như Ý