Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 39/QĐ-UBND   Ngày ky´: 11/01/2021  
  Trích yếu: V/v tổ chức lại BCĐ triển khai các dự án trọng điểm khu vực phía Nam tỉnh Ninh Thuận.  
Tệp đính kèm:
QDCT 39_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Quốc Huy