Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 6088/UBND-VXNV   Ngày ky´: 07/11/2021  
  Trích yếu: V/v không tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021  
Tệp đính kèm:
DT18499-1636158126059-33131072_nguyendinhtuan-06-11-2021_20h03p38.docx
DT18499-1636158126059-33131072_nguyendinhtuan-06-11-2021_20h03p38_converted(07.11.2021_21h33p10)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Văn Tiến