Thông tin văn bản
  Số/ký hiệu*: 647/KH-UBND   Ngày ky´: 27/02/2023  
  Trích yếu: V/v Thực hiện Đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  
Tệp đính kèm:
DT2561-1677229584731-88272925_nguyenthithanhbinh-24-02-2023_17h45p29.docx
DT2561-1677229584731-88272925_nguyenthithanhbinh-24-02-2023_17h45p29_converted(27.02.2023_07h31p52)_signed.pdf
Người cập nhật: Nguyễn Đức Nghĩa